‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Høring/Oppstart

201413 - bildeskisse fra krysset i årødalen
For uttale i perioden: 23. mars 2017 - 28. april 2017
Høring/Oppstart

Plan nr 201413

Varsel om oppstart av planarbeid fv. 64 Årødalen, kryssutbedring
Statens vegvesen og Møre og Romsdal fylkeskommune skal i samarbeid med Molde kommune i gang med å lage en detaljreguleringsplan for kryssutbedring Årødalen.

Bakgrunn:

I reguleringsplan for utbedring av vegkrysset Fv. 64 Årødalen vedtatt av Molde kommunestyre i sak 53/15 fra 2015 ble det vedtatt løsninger som man i ettertid har funnet ut byr på den del problemer. Reguleringsendringer tar sikte på å få løst dette.

Det som reguleringsplan nå skal gi hjemmel til å utføre er å forlenge rampene i krysset slik at man oppfyller normalkrava. Dette medfører at elveløpet til Årøelva må legges om. I tillegg må vi flytte busslommene, samt å få regulert inn midlertidige anleggsbelter som gjeldende plan ikke har tatt høyde for.
De nevnte forholda som nå er avdekt gjør at man må kunngjøre ny planoppstart for å justere planen og utvide planområdet.

Medvirkning:

Har du innspill til planen? Send inn din uttale under, innen 28.04.2017

eller du kan sende innspillet ditt til: firmapost-midt@vegvesen.no

Har du spørsmål?

Statens vegvesen: Ivar-Ole Mittet tlf. 414 79 996, e-post: ivar-ole.mittet@vegvesen.no
Molde kommune: Jostein Bø, tlf. 711 11 264, e-post: jostein.bo@molde.kommune.no

Denne kunngjøringen er i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8. Planen blir utarbeidet i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 3-7.


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og uttalelser som gjelder Molde kommune sine plansaker registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under