Høring/Oppstart

Kartutsnitt
For uttale i perioden: 11. mai 2021 - 02. juni 2021
Høring/Oppstart

Plan nr 202109.

Varsel om oppstart av planarbeid, Høvik brygge i Eidsvåg

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for nytt fritids- og turistanlegg med småbåthavn. Det er tenkt å bygge fritidsboliger, rorbuer for utleie og å etablere småbåthavn med båtplasser med nødvendig bygg for lagring av fiskeutstyr, samt å opparbeide uteoppholdsareal og parkering. Den aktuelle 
eiendommen ligger sør for Rv 62 og ca 3 km vest for Eidsvåg sentrum.

Medvirkning
Innspill/ merknad sendes til
Arkitektene BBW as, 
Fabrikkvegen 13,
6413 Molde

med kopi til Molde kommune, Rådhusplassen 1, 6413 Molde

​eller til post@bbw.no, med kopi til postmottak@molde.kommune.no

Frist for innspill: 02.06.2021

 

Aktuelle dokumenter:


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.