‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Høring/Oppstart

Byvåpen
For uttale i perioden: 13. juli 2020 - 26. august 2020
Høring/Oppstart Varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram for kommuneplanens samfunnsdel for Molde kommune 2021-2031
I henhold til plan- og bygningslovens §§ 11-12 og 13 vedtok hovedutvalg teknisk, plan, næring og miljø den 28.01.2020, sak 01/20, å varsle oppstart av arbeidet med revidering av kommuneplanens samfunnsdel samt legge forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel ut til offentlig ettersyn 

Planen legges ut til offentlig ettersyn i tiden 13.07.2020 - 26.08.2020

Molde kommune har utarbeidet et planprogram med formål å redegjøre for hvordan revisjonen skal foregå, hvilke temaer som skal inngå i planarbeidet og aktuelle utredninger som anses nødvendig for å få et godt beslutningsgrunnlag.


Medvirkning:
Høringsuttalelser til planprogrammet merkes med referanse PLAN-20/00005.

Send inn din uttale under, innen 26.08.2020, 

eller du kan sende din uttale til:

Molde kommune
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Du kan også sende på e-post til postmottak@molde.kommune.no


Aktuelle dokumenter:

Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og uttalelser som gjelder Molde kommune sine plansaker registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.