Høring/Oppstart

201921 - ill
For uttale i perioden: 11. februar 2020 - 10. mars 2020
Høring/Oppstart

Plannr 202003

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Sjøfronten 2

I henhold av plan- og bygningslovens § 12-8, blir det satt i gang reguleringsarbeid for følgende område: Sjøfronten 2. Avgrensningen på området er fra ny elvemolo i øst og fram til torget i vest. Mot nord følger plangrensen i stor grad eksisterende fortauskant mot bussholdeplassen og vegglivet på Torget 2. 

Planarbeidet har avdekket behov for å utvide reguleringsområdet avsatt til sjøfront. Dette er hovedhensikten med planarbeidet. I tillegg har det i dialogen med gårdeiere som grenser inn mot sjøfronten, kommet fram ønske om å vurdere nye og høyere bygningshøyder for bebyggelsen. Det bebygde området vil derfor inngå i planområdet. 

Medvirkning:

Har du innspill til planen? Send inn din uttale under, innen 10.03.2020

eller du kan sende ditt innspill til:

Molde kommune
Plan- og utviklingsavdelingen
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Saksbehandler: Jostein Bø
Enhet samfunn og plan

Aktuelle dokumenter:


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Om du ønsker det, kan du velge at uttalen din ikke blir synlig her i høringsportalen. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under