Vedtatte planer

For uttale i perioden: 27. juni 2022 - 18. juli 2022
Vedtatte planer

Plannr 201905

Vedtatt plan: Detaljregulering, E39 Bolsønes

Molde kommunestyre har i møte 23.06.2022, sak 50/22 vedtatt Detaljregulering, E39 Bolsønes, Plannr 201905

Detaljplanen legger bl.a til rette for bygging av rundkjøring på Fuglset og forlengelse av Verftgata frem til Tøndergård.

Frist for å klage er tre uker etter denne kunngjøringen. Klagen må være grunngitt  og sendes Molde kommune. Frist for å klage er 22. juli 2022.

Krav om erstatning etter § 15-3 eller krav om innløsning etter § 15-2 i plan- og bygningsloven må framsettes senest tre – 3 – år etter at eventuelle byggverk er fjernet. Kravene skal rettes til kommunen.

Planen er vedtatt i henhold til plan- og bygningslovens § 12 -12

Medvirkning:

Du kan bruke det elektroniske skjema for høringsuttalelser nederst i denne artikkelen, eventuelt sende merknader og innspill til:

Molde kommune
Rådhusplassen 1, 6413 Molde

Husk frist 22. juli!

Aktuelle vedlegg:


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Om du ønsker det, kan du velge at uttalen din ikke blir synlig her i høringsportalen. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under