‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Vedtatte planer

Plan nr 201721 For uttale i perioden: 09/25/18. september 2018 - 10/18/18. oktober 2018

Publisert: 25. september 2018 | Sist oppdatert: 25. september 2018

Plannr 201815

Publisert: 30. mai 2020 | Sist oppdatert: 01. juli 2020

Plannr 2018004 For uttale i perioden: 05/02/20. mai 2020 - 05/23/20. mai 2020

Publisert: 02. mai 2020 | Sist oppdatert: 02. juni 2020

Plan nr. 15432018001

201601 - kart

Planvedtak: Reguleringsplan Bergmesteren Raudsand

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i brev av 6. mars 2020 godkjent reguleringsplan for Bergmesteren Raudsand som Nesset kommunestyre vedtok 23. mai 2019 under sak 044/19.   

Les mer
Publisert: 24. mars 2020 | Sist oppdatert: 26. mars 2020

Plan nr 201609 For uttale i perioden: 11/27/19. november 2019 - 12/20/19. desember 2019

Publisert: 27. november 2019 | Sist oppdatert: 02. juni 2020