Vedtatte planer

Planid: 201921 For uttale i perioden: 10/01/22. oktober 2022 - 10/24/22. oktober 2022

Publisert: 05. oktober 2022 | Sist oppdatert: 05. oktober 2022

Plannr 201905 For uttale i perioden: 06/27/22. juni 2022 - 07/18/22. juli 2022

Publisert: 27. juni 2022 | Sist oppdatert: 30. juni 2022

Plannr 202114 For uttale i perioden: 06/15/22. juni 2022 - 07/13/22. juli 2022

Publisert: 15. juni 2022 | Sist oppdatert: 29. juni 2022

Plannr 201217 For uttale i perioden: 05/03/22. mai 2022 - 05/28/22. mai 2022

Publisert: 03. mai 2022 | Sist oppdatert: 09. mai 2022

For uttale i perioden: 02/25/22. februar 2022 - 03/21/22. mars 2022

Publisert: 25. februar 2022 | Sist oppdatert: 25. februar 2022